Kommande utställningar

Illustrationer och litografier

La Bibilothèque Nordique, Paris

Januari 2017

Tillsammans med Annika Baudry, Birgitta Lindqvist och Lili Weil.